22.08.2017, 09:04

BAŞKANLIK SİSTEMİNE NİÇİN HAYIR ?

Önce şunu anlayalım! Kimden kurtulmak istiyorlar? Anayasayı niçin değiştirmek istiyorlar? Bugüne kadar yaptıkları ve yapacaklarına baktığınız da, Atatürk'ten, Türk olmaktan, Cumhuriyet’den kurtulmak istiyorlar. Günün her anında izleyerek anını keyiflendir. Bu yüzdendir ki 'Yeni Kurtuluş Savaşı ' diyorlar.

BAŞKANLIK SİSTEMİ’ne niçin  HAYIR ?

 

·         Anayasa kurumsal bir yapıdır, bir ülkenin kimliğidir. Bir devletin yol haritasıdır. Kimliğimizi kaybetmek istemediğimiz için HAYIR!

 

·         Türkiye Cumhuriyeti bir devlettir. Bu devleti, emperyalizmin kucağına sürüklediğiniz, bölünmesine, parçalamasına her türlü olanağı sağladığınız için HAYIR!

 

·         Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu devletin huzurunu, birliğini, bütünlüğünü, adaletini, demokrasi ve laikliğini yerle bir etmeye çalıştığınız için HAYIR!

 

·         Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Bayrağı, beyaz ay yıldızlı,al bayraktır. Millî Marşı istiklal marşı'dır. Değiştirmek istediğiniz Anayasa ile bu ulusun yapı taşlarını kökünden sökme amacını taşıdığınız için HAYIR!

 

·         24 Nisan 1920’de Mustafa Kemal Atatürk ‘’ Meclisi alimiz vatanın geleceğine bilfiil el koymuştur, meclisin üstünde hiçbir kuvvet yoktur ‘’ demiştir. Sizler, sırf kendi bekanız adına,bu kutsal değerleri hiçe sayıp, Gazi Meclisi intihara sürüklediğiniz için HAYIR!

 

·         Barış ve birliği sağlamak yerine, akıllarınızdaki ayrıştırıcı akımı durdurmadığınız için, kendinizden olmayanları darbeci, paralelci, terörist, vatan haini diye ötekileştirdiğiniz için HAYIR !

 

·         Saraylarınızda huzur ve güven içinde sefa sürerken; sefalet sınırının altında yaşayanlar, ülke güvenliğini sağlamaya çalışırlarken, ana ocağına tabut içinde dönüyorlar. Artık bu ülkede ocakların sönmemesi, anaların babaların evlatsız, çocukların yetim kalmaması, bu acıların son bulması için HAYIR !

 

·         Ülkeyi etnik ve mezhepsel esasa dayalı olarak parçalamaya, yer altı yerüstü ekonomik kaynaklarını pazarlamaya, din devleti kurarak, cemaatleri kendi içlerinde çoğaltarak sonra da ‘’ kandırıldık ‘’ dememeniz, halkın dinsel inançlarını sömürmeye devam etmemeniz HAYIR !

 

·         Zengin, güçlü, dış destekli, örgütlü hainlerle işbirliği içinde olmanıza müsaade etmeyeceğimiz için HAYIR!

 

·         Eğitim sistemini devlet eliyle değiştirmeye çalışarak, imam hatipleştirmeye götürdüğünüz ve kindar bir nesil yetiştirmeye çalıştığınız için HAYIR!

 

·         Düşünen ve sorgulayan insandan korktuğunuz, felsefe, bilim ve sanatı eğitim sisteminden ayıklamaya kalktığınız için HAYIR!

 

·         Bir milletin yönetiminden, vatanın güvenliğinden sorumlu olan yöneticiler, görevlerinizi unuttuğunuz, kişisel hırslarınız, çekişmeleriniz, ihtiraslarınız yüzünden Türkiye Cumhuriyeti’ni büyük zararlara uğrattığınız için HAYIR !

 

·         Yaşanan yönetim zafiyeti nedeniyle, 1 yılda 18 büyük saldırıda 380’ in üzerinde insan hayatını kaybetmiş, bin 800’den fazla kişi de yaralanmıştır ve artık vatan topraklarında, nehir gibi akan masum insanların kanını görmek istemediğimiz için HAYIR!

 

·         Küçük yaşlarda çocuklarımızı gelin etmeye, tecavüzcüsüyle evlendirmeye çalıştığınız için HAYIR!

 

·         Kadınların etek boyuna, ailelerin çocuk sayısına karıştığınız için HAYIR

 

·         Tecavüzcüleri yargılamak yerine, onların sokaklarda başka başka kadınlara, tekrar tekrar insafsızca, acımasızca saldırmalarına izin verdiğiniz için HAYIR!

 

·         Gerçekçi olmayan yalan haberlerle, medyayı kendi tarafınıza çekerek, halkın haber alma özgürlüğünü elinden aldığınız ve halkı aptal yerine koymaya çalıştığınız için HAYIR!

 

·         17-25 Aralık’da hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet dosyalarının üstünü örtmek, ayakkabı kutularından ortalığa saçılan dolarların hesabını vermemek adına görev başlarındaki hakimleri savcıları görevlerinden ihraç ettiğiniz için HAYIR!

 

·         Her şey milletimiz için, verilmeyecek hesabımız yok diyerek, gözümüzün içine baka baka yalan söylediğiniz için HAYIR!

 

·         7 HAZİRAN seçimlerinde kaybetmeyi kabul edemediğinizden, kendinizin kazandığı seçime seçim demediğinizden, Barış yerine Savaş düğmesine bastığını için HAYIR !

 

·         Berkin Elvan, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük ve diğer Gezi’de yitirdiğimiz tüm çocukların katillerini görmezden geldiğiniz için HAYIR!

 

·         15 Temmuz’u menfaatleriniz doğrultusuna çevirip, OHAL ilan edip, kendi darbenizi derinleştirdiğiniz, adaleti yok saydığınız için HAYIR!

 

Sonuç olarak : Çocuklarımız öldürüldü. Kadınlarımız şiddet gördü. Ekonomik düzen yerle bir edildi. Basın özgürlüğümüz elimizden alındı. Dış borçlar katlanarak arttı. Halk fakirleşti.Şiddet olayları giderek çoğaldı.Terör evlerimizin kapısına kadar dayandı. 147 gazeteci halen demir parmaklıklar arasında tutuluyor ve şimdi son nokta da parlamento’yu yüce Meclis’i yok etmeye çalışılıyorsunuz.

 On beş yıldır izlediğiniz yanlış politikalarla ülkenin durumu çok açık ortada. Şimdi sizlere tüm yetkileri niye verelim? Sizlere niçin ‘’ EVET ‘’ diyelim. Tek varlığımız olan vatan topraklarını daha da çok yerle bir etmenize boyun mu eğelim?

Çanakkale Savaşı, Trablusgarp, Kaf‐ kas Cephesi, İkinci Balkan Savaşı, Filistin Cephesi, Sakarya, Büyük Taarruz ve Kurtuluş Savaşı'nda savaşmış, dünya çapında bir dahi kabul edilen, mareşal rütbesi alan, bu ülkenin kurucusu ve tek gerçek dünya lideri olan Mustafa Kemal Atatürk'e yaptığınız hıyanetlere artık daha fazla müsaade etmeyeceğimiz için HAYIR!

 

Başka ülkelerin işgali altında yaşamayı reddettiğimiz, sözlerini kanun ilan eden tek bir adamın,esareti altında köle olmayı kabul etmediğimiz için HAYIR!

 

Gamze ATAL / Yazar

Yorumlar (0)